ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 28.03.2023 10:19
Кількість переглядів: 206

Фото без опису

Фото без описуФото без опису

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі

з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

 

 
  Фото без опису
 

 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу

на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ

«ГРІНЕНЕРГО»

(код ЄДРПОУ 40993811)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 44000, Волинська обл., Шацький р-н, смт Шацьк, вул. Незалежності, буд. 3В директор – Поляков В.В..

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика

Видобування сапропелю на Крушинецькій ділянці в якості сировини для отримання добрив.

Технічна альтернатива 1

ТОВ «Гріненерго» має діючий спеціальний дозвіл №5032 від 28.08.2019 року на геологічне вивчення сапропелю в якості сировини для отримання добрив, на підставі якого була здійснена геолого-економічна оцінка та затверджені запаси в ДКЗ України.

Розробка родовища передбачається фрезерним методом, це пошарово-поверхневий спосіб розробки торфового покладу. При цьому способі видобуток торфу здійснюється з поверхні тонкими шарами за короткі цикли. При розробці торфового покладу даним способом використовується наступна техніка: фрезерні барабани, торфозбиральні машини, валкувачі, ворушилки. Видобування сапропелю, що знаходиться нижче рівня торфу передбачається видобування екскаваторним методом.

Технічна альтернатива 2

Як альтернатива видобування торфу проводиться екскаватором на максимально-можливу глибину з наступним завантаженням у вистеляючу машину, яка переробляє торфяну масу, формує з неї куски вагою 500-1000 кг, котрі піддаються природній сушці до 45% вологості.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Крушинецька ділянка знаходиться у 0,3-0,4 км на захід від села Крушинець Любомльського району Волинської області. Згідно спеціального дозволу №5032 від 28.08.2019р. на геологічне вивченя сапропелю в якості сировини для отримання добрив в межах площі 64,88 га.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Оскільки планована діяльність з видобування сапропелю розглядається в межах контуру запасів корисних копалин та площі, визначеної спеціальним дозволом, тому територіальна альтернатива 2 не розглядалася.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності, перш за все, полягає у забезпеченні споживачів органічним добривом на основі сапропелю, що є цінною органічною сировиною багато направленого використання, яке сприяє відновленню родючого шару ґрунту та збільшує родючість ґрунту, здатне конкурувати з рядом інших органічних добрив, що реалізуються як в сільському господарстві, так і в різних галузях промисловості.

Забезпечення потреб в сировині, створення робочих місць для населення, яке проживає в межах адміністративного району, зростання зайнятості місцевого населення на роботах з видобування сапропелю, сплата податків та зборів до місцевого бюджету ( в т.ч. сплата рентних платежів).

 
 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Загальна площа ділянки Крушинецька згідно спеціального дозволу з метою геологічного вивчення сапропелю в якості сировини для отримання добрив становить 64,88 га. Протоколом ДКЗ № 5059 від 05.03.2020р. були затверджені запаси сапропелю який придатний для використання у якості добрив для меліорації ґрунтів у сільському господарстві згідно з вимогами ТУ 24.1-32366052-001:2005

«Добрива сапропелеві. Технічні умови» за категорією С1 – 423,3 тис.т та торф, як супутня корисна копалина загальнодержавного значення, який придатний для виробництва торфу фрезерного для виготовлення брикетів відповідно до вимог ДСТУ 2043-92 «Торф фрезерный для производства брикетов.Технические условия», для виготовлення компостів відповідно до вимог РСТУССР 1959-85

«Торф для приготовления компостов. Технические условия», для виготовлення ґрунту торф’яного рослинного відповідно до вимог ТУ 205 УССР 341-83 «Грунт торфяной растительный. Технические условия» у кількості - 114,4 тис.т класу 111 категорії С1.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних і територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів, що направлені на охорону навколишнього середовища та покращення екологічних умов в регіоні. Відведені під розробку ділянки використовувати лише за прямим призначенням та передбачити рекомендації про подальше використання відпрацьованих ділянок (риборозведення, лісонасадження, сільське господарство).

Планована діяльність не впливає на стан здоров’я місцевого населення.

щодо технічної альтернативи 2 Аналогічні технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання меж санітарно-захисної зони розробки родовища.

щодо територіальної альтернативи 2

 • не розглядається.
 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка передбачає:

  • польове обстеження земельної ділянки передбачених для видобування сапропелю;
  • інженерно-топографічні вишукування;
  • доставка на об’єкт необхідних механізмів;
  • організація служби протипожежної охорони.

щодо технічної альтернативи 2 аналогічно до технічної альтернативи 1. щодо територіальної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

  • атмосферне повітря – планована діяльність не має постійних джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Під час розробки на родовищі використовуватиметься техніка та обладнання з дотриманням технічних характеристик виробника;
  • водне середовище – планована діяльність передбачає використання технічного справного і налагодженого устаткування, з якого виключається витікання паливно-мастильних матеріалів. Дотримання основних вимог та рекомендацій санітарної служби та органів екологічного та гірничотехнічного контролю.
  • ґрунти – планована діяльність передбачається у межах визначених Спеціальним дозволом на користування надрами. Забруднення ґрунту в процесі експлуатації встановленого обладнання не відбувається. Об’єкт не має неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт.
  • рослинний і тваринний світ – негативний вплив планованої діяльності може проявлятися у наявності шумового впливу на тваринний світ, який є короткостроковий.
 
  • клімат та мікроклімат – негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи.
  • техногенне середовище – матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну та культурну спадщину відсутні – негативних впливів не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2

аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

соціальне середовище – здійснення негативних впливів не передбачається. Планована діяльність позитивно впливає на рівень зайнятості місцевого населення та розвиток економіки і промисловості району;

щодо територіальної альтернативи 2

- не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність з видобування сапропелю на Крушинецькій ділянці належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягають оцінці впливу на довкілля (пункт 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передбачено у відповідності до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 29.05.2017р. та Наказу Міндовкілля України «Про затвердження Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звітів з оцінки впливу на довкілля» №193 від 15.03.2021р.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID- 19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення

звіту з оцінки впливу на довкілля.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до чинного законодавства України рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний дозвіл на користування надрами, що видає Державна служба з геології та надр України.

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035. Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50 Електронна адреса: OVD@meрr.gov.ua. Контактна особа: директор департаменту екологічної оцінки та контролю Котяш Лада Павлівна.

 

https://rada.info/upload/users_files/04333187/a5edc8ccbe56674667a054d1c61ffaac.pdf


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь